CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Tindrà lloc el 21 d'abril a les 10:00h al Club Tennis Tarragona

06/04/2018

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018

CONVOCATÒRIA

Per acord de la Junta Directiva del Club Tennis Tarragona, el President Sr. Pere LL. Bergadà Roig, en compliment de les disposicions estatutàries, convoca als Srs. Socis/es per celebrar l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, al local social del Club el  dissabte 21 d’abril, a les 10:00 h. en primera convocatòria i a les 10:30 h. en segona convocatòria, per tractar el següent:  

ORDRE DEL DIA

1r.-    Memòria de les activitats de l’any 2017.

2n.-   Aprovació, si és procedent, del balanç i compte d’explotació de l’exercici 2017.

3r.-   Aprovació, si és procedent, del pressupost per l’exercici 2018.

4t.-    Aprovació, si és procedent, de la variació de la quota d’entrada.

5é.-   Informe de la situació actual, projectes i propostes futures del Club.

6é.-   Informe i situació actual dels Jocs Mediterranis 2018.

7é.-    Propostes que formulin un mínim del 5% dels socis amb dret a vot, en el

         termini de cinc dies  des de la  present convocatòria.

8é.-    Precs i preguntes. 

Tarragona, 6 d’abril de 2018

EL PRESIDENT

Sr. Pere LL. Bergadà Roig