CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

11/05/2021

Per acord de la Junta Directiva del Club Tennis Tarragona, el president Sr. Pere Ll. Bergadà Roig, en compliment de les disposicions estatutàries, convoca els Srs. socis/sòcies per celebrar l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, al Palau de Congressos, al carrer Arquitecte Rovira, 2, 43001 de Tarragona, el pròxim divendres 28 de maig, a les 19.00 h en primera convocatòria i a les 19.30 h en segona convocatòria, per tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Informe o memòria de les activitats dels exercicis de 2019 i 2020.
2. Aprovació de la liquidació, balanç de tancament de l'exercici 2019 i comptes. Exposició de l’informe d’auditoria.
3. Aprovació de la disminució de quotes a l'exercici de 2020.
4. Aprovació de la liquidació, balanç de tancament de l'exercici 2020 i comptes. Exposició de l’informe de l’auditoria
5. Aprovació disminució de quotes a l'exercici de 2021.
6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l'exercici de 2021.
7. Si n'hi ha, proposicions que formulin per escrit en el termini de cinc dies a comptar des del moment de la convocatòria per la celebració de l'Assemblea, un mínim de 5% dels socis amb dret a vot.
8. Anunci de la convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva.
9. Precs i preguntes.

Tarragona, 10 de maig de 2021

EL PRESIDENT
Sr. Pere Ll. Bergadà Roig