CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona
CLUB TENNIS TARRAGONA eCommerce Tarragona Tarragona

Convocatòria per l’Assemblea de Socis del nostre club

30/09/2020

Distingits/des socis/es,

Us fem avinent que en data de dilluns 28 de setembre vàrem procedir a publicar al Diari de Tarragona la convocatòria per l’Assemblea de Socis del nostre club pel dia 15 d’octubre de 2020, a celebrar-se en primera convocatòria a les 19.00 hores, i a les 19:30 h en segona convocatòria al Palau de Congressos de la nostra ciutat de Tarragona. Us adjuntem còpia de la convocatòria. 

El retard en la convocatòria de l’Assemblea ha estat motivat per les restriccions  imposades des del Govern espanyol i, posteriorment, des del Govern de la Generalitat.

A aquests efectes us informem que teniu penjada a la web del nostre club, a l’apartat corresponent el portal de transparència, els comptes de l’exercici 2019, la liquidació del pressupost de 2019 i el pressupost del exercici de 2020, dins la pestanya ‘MEMÒRIA’, i l’informe d’auditoria 

També us hem de comunicar que arrel de la situació sanitària actual i a les restriccions que té establertes la Generalitat de Catalunya en quant a les reunions de grups, és possible que aquesta assemblea finalment no es pugui celebrar. Si així s’escaigués, us ho comunicarem tan bon punt tinguem instruccions concretes, en aquest cas, de la Direcció General d’Esports de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas us fem avinent també, que si algun soci volgués algun aclariment dels comptes del club de l’exercici 2019, del informe d’Auditoria, de la liquidació del pressupost de 2019 o del pressupost previst per exercici de 2020, us podeu adreçar a la gerència del club i traslladar les qüestions que considereu adients, i gustosament us donarem resposta.

Per finalitzar, us recordem i demanem el compliment curós de les mesures de seguretat aconsellades per les autoritats sanitàries a les dependències del Club.

La salut es qüestió de tots.

Entretant rebeu una cordial salutació

La Junta Directiva