Assemblea general extraordinària

Tindrà lloc el proper 14 de desembre a les 18:30h al Club Tennis Tarragona

05/12/2017

L'ordre del dia presenta un únic punt i que procedeix a l'aprovació segons votació, de la realització de la prova de tennis del Jocs Mediterranis Tarragona 2018, i de la posada a disposició de les instal·lacions del club durant el torneig que es celebrarà del 26 al 30 de juny del 2018 a favor de la Organització dels Jocs Mediterannis Tarragona 2018.

14 de desembre del 2018
Primera convocatòria 18:30h
Segona convocatòria 19:00h