HORARI D'ATENCIÓ A SALA 
(consulta les variacions d'horari de cara a l'estiu)